© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Kunsthuset Annaborg

 

Hillerød Kunstforening udvælger og arrangerer udstillingerne på Annaborg. Du kan støtte Kunstforeningens arbejde med et medlemskab. Kunsthuset Annaborg ejes af Hillerød Kommune.

HILLERØD  KUNSTFORENING

 

Kunst, fælleskab og bæredygtighed

Lørdag den 1. september holder Hillerød Kunstforening fernisering på udstillingen RYTTER & RYTTER på Annaborg.

 

Bag udstillingen står de to kunstnere Dagmar og Erik Rytter, som i mere end 30 år har arbejdet professionelt med udsmykninger og kunst i det offentlige rum. Først under navnet Arabesk og siden 2015 som RYTTER & RYTTER.

 

Udstillingen på Annaborg er deres første retrospektive udstilling. Der vil således blive vist et bredt udsnit af kunstnerduoens virke i form af skitser til udsmykningsprojekter, såvel som individuelle værker i form af maleri, tegning, grafik og skulptur.

 

I mesterlære hos Poul Gernes

 

Dagmar og Erik mødte hinanden på kunstakademiet i Prag, hvor de begge studerede. I 70’ernes Tjekkoslovakiet var kunstakademiet pålagt kommunismens censur. Man kunne ikke udtrykke alt hvad man havde på hjerte. Til gengæld blev der lagt vægt på kulturel dannelse og det gode håndværk.

 

I 1980 vendte Erik hjem til København, og året efter –  da Dagmars udrejsetilladelse omsider gik igennem – flyttede Dagmar med. Erik havde i mellemtiden fået hyre som assistent for Poul Gernes (1925-1996), der havde travlt med en større udsmykningsopgave på Panuminstituttet. Dette blev starten på en længere mesterlære-periode, hvor Dagmar og Erik indgik i holdet af faste assistenter for den idealistiske kunstner.

 

Årene med Poul Gernes og hans kone Aase Seidler Gernes (1927-2018) gjorde et uudsletteligt indtryk på de to unge kunstnere. Dagmar nævner bl.a. Pouls helt utrolige fornemmelse for rum, kombineret med Aases eminente farvesans som skelsættende for hende og Eriks videre arbejde. Erik supplerer listen med Gernes-familiens ekstremt høje arbejdsmoral og Pouls idealer om kunsten som drivkraft for et bedre samfund.

 

Poul Gernes ønskede at afmontere kunsten fra modernismens idealer og eksklusivitet, og føre den tilbage til dens oprindelige funktion som folkelig, inkluderende og dekorativ. Kunstens budskab skulle være umiddelbart og universelt, og kunstneren skulle være sit samfundsansvar bevidst som den generøse, dygtige håndværker.

 

Det uendelige billede i den atropocæne tidsalder

 

Dagmar og Erik tog disse tanker med sig, da de i 1985 etablerede sig som selvstændige kunstnere med egne udsmykningsopgaver. For dem er kunstneridealet stadig den avancerede håndværker, som tilfører byggeriet en ekstra kvalitet på lige fod med arkitekter og ingeniører. Kravet om bæredygtighed har sidenhen fået høj prioritet, ikke kun i form af helt basale arbejdsmetoder og materialevalg, men også i ønsket om at lære folk at se. For kun hvis vi lærer at se og forstå hvordan alting hænger sammen, kan vi opnå større erkendelse og gøre noget ved de enorme udfordringer, vi står overfor i den antropocæne tidsalder. Det vil sige vores tidsalder, hvor menneskets påvirkning på jorden både kan ses og mærkes i form af forurening og voldsomme klimaforandringer. Det er således de to kunstneres ønske og håb, at vi gennem erkendelsen kan blive bedre til at stille krav til måden vi lever og udnytter naturressourcerne på, så vi holder op med at underminere vort eget livsgrundlag.

 

Helt centralt i RYTTER & RYTTERS produktion står forestillingen om ’urkunstmassen’ som et universelt billedsprog, der kan forstås af alle til alle tider. Et andet vigtigt begreb er The Infinite Picture (TIP), der indeholder alle de store fortællinger, sagn og myter, som vi kender dem fra hulemalerier, græske vaser eller vores egne hjemlige kalkmalerier. Dagmar og Erik ser menneskets evne til figurgenkendelse som en simpel overlevelsesmekanisme, der gjorde vore forfædre i stand til hurtigt at reagere, så snart de så silhuetten af et rov- eller byttedyr. Det er bl.a. levnet fra denne mekanisme der gør, at vi også i dag hurtigt kan afkode silhuetter og figurer, og det er det, der gør dem til universelle budskaber; til dele af ’urkunstmassen’.

 

På udstillingen er der rig mulighed for at se eksempler på udsmykninger, der bygger på netop disse begreber, bl.a. metrohegnet ved Vibenhus Runddel på Østerbro (2013) og et 24 meter langt vægmaleri på Skelgårdskolen i Kastrup (2015).

 

Klar arbejdsdeling

 

Dagmar og Erik danner ikke længere par privat, skønt de – gennem deres kreative fælleskab –  utvivlsomt tilbringer mere tid sammen end de fleste ægtepar. De nærer fortsat en dyb respekt for hinandens kunstneriske evner og arbejdsmæssige styrker.

 

Inden et projekt føres ud i livet skal de to være helt enige om konceptet, formerne og farverne. Det er for det meste Erik som formulerer de fælles ideer på skrift, og han skaber grovskitserne til de større udsmykninger, som Dagmar så efterfølgende realiserer og raffinerer gennem sin følsomme virtuositet.

 

Dagmar betegner sit individuelle værk som ekspressionistisk, hvilket man på udstillingen blandt andet vil opleve i hendes farvefulde malerier og vokstegninger. I Dagmars arbejde er det primært farven, der er det bærende element og hun udforsker mennesker, den mentale tilstand vi er i, og de drømme vi har om kærlighed.

 

På udstillingen er der ligeledes mulighed for at se Eriks individuelle arbejde i form af skulpturer, malerier, gouacher og grafik. Erik arbejder ofte med en dobbelthed i sine værker: Først den helt umiddelbare karakter. Dernæst flere underliggende meddelelser, som beskueren opdager over tid. Det kommer bl.a. til udtryk i værkernes indbyrdes relationer i kompositionen og de referencer, som de er inspireret af – samt de underliggende “skygger” og gemte billeder, der indgår i dele af de større figurers beklædning.

 

Dagmar og Erik Rytter vil selv være til stede til ferniseringen, som foregår på Annaborg lørdag den 1. september fra 14-16. Erik Rytter holder åbningstalen.

 

Udstillingen RYTTER & RYTTER på Annaborg  kan ses på Kunsthuset Annaborg frem til søndag den 30. september.

 

I forbindelse med udstillingen vil der blive afholdt en artist talk søndag den 23. september kl. 14. Følg @KunsthusetAnnaborg på facebook eller på www.hillerodkunstforening.dk for yderligere information.